MU Vĩnh Cửu | TEST: 16/11 - OPEN: 18/11

ỦY THÁC ONLINE - PHƯƠNG THỨC RESET MIỄN PHÍ

Ủy Thác Online là gì?

 • Ủy Thác Online là hình thức Online tại một server và 1 địa điểm nhất định để lấy Điểm Ủy Thác.
 • Điểm Ủy Thác dùng để Reset nhân vật mà không cần đến các nguyên liệu khác.

   

Làm gì để có Điểm Ủy Thác?

 • Điểm Ủy Thác sẽ tự động tăng khi bạn Online nhân vật tại Server 1 hoặc Server 2 và đứng trong làng map Lorencia hoặc Noria.
 • Mỗi một phút bạn Online nhân vật theo đúng quy định thì bạn sẽ nhận được 1 Điểm Ủy Thác.

   

Điểm Ủy Thác có bị mất không?

 • Điểm Ủy Thác sẽ bị mất khi bạn reset bằng Điểm Ủy Thác
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 10% vào 0h hàng ngày
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 50% vào đầu tuần
 • Điểm Ủy Thác bị giảm trừ 100% vào 0h đầu tháng

   

Để biết mỗi lần reset cần bao nhiêu Điểm Ủy Thác hãy truy cập tại đây.Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 179] 27-05-2016
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 162] 27-05-2016
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 202] 27-05-2016
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 174] 27-05-2016
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 408] 26-05-2016
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 204] 26-05-2016
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 135] 26-05-2016
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 155] 26-05-2016
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 156] 26-05-2016
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 144] 26-05-2016
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 141] 26-05-2016
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 141] 26-05-2016
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 304] 26-05-2016
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 152] 25-05-2016
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 904] 01-05-2016
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 171] 01-05-2016
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 478] 01-05-2016
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 875] 01-05-2016
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 520] 01-05-2016
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 539] 01-05-2016
Giới thiệu sói tinh [đọc: 468] 01-05-2016
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 404] 01-05-2016
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 475] 01-05-2016
NPC trong game Mu Online [đọc: 437] 01-05-2016
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 431] 01-05-2016
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 426] 01-05-2016
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 286] 01-05-2016
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 481] 01-05-2016
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 367] 01-05-2016
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 282] 01-05-2016
  Xem tất cả các bản tin