MU Vĩnh Cửu | TEST: 30/12 - OPEN: 01/01

PCSHOPS NPC - TIỀN TỆ PCPOINTS

BQT xin giới thiệu 1 hệ thống tiền tệ trong Game đó là PcPoints và 1 hệ thông bán đồ mới trong Game như: Bless, Soul, Chao, Creation, Life...

  • NPC GM Store Tọa độ: 140 138 tại map Lorencia chỉ mua được = tiền tệ PcPoints
  • Điểm PcPoints sẽ hiện khi bạn mới đăng nhập vào Game, Để có điểm PCPoints bạn đánh các quái tại các Map Stadium, Aida, Kanturu... , Refuge, Barracks ....
  • Điểm PC Point tối đa là 30.000. Chỉ mua được tại Server 1 (nhấn nút D chọn Mua Đồ)

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 2730] 30-12-2019
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 2131] 30-12-2019
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 2505] 30-12-2019
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 2214] 30-12-2019
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 2753] 30-12-2019
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 2192] 30-12-2019
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 2172] 30-12-2019
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 2164] 30-12-2019
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 2105] 30-12-2019
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 2380] 30-12-2019
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 2075] 30-12-2019
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 2218] 30-12-2019
Các loại Gậy - Staff trong Mu Online [đọc: 2155] 30-12-2019
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 2371] 30-12-2019
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 13424] 30-12-2019
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 2112] 30-12-2019
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 2586] 30-12-2019
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 5129] 30-12-2019
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 8078] 30-12-2019
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 5874] 30-12-2019
Giới thiệu sói tinh [đọc: 5121] 30-12-2019
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 4981] 30-12-2019
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 5020] 30-12-2019
NPC trong game Mu Online [đọc: 4951] 30-12-2019
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 5161] 30-12-2019
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 4802] 30-12-2019
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 4752] 30-12-2019
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 4997] 30-12-2019
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 4947] 30-12-2019
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 4616] 30-12-2019
  Xem tất cả các bản tin