MU Vĩnh Cửu | TEST: 30/12 - OPEN: 01/01

CÁC LOẠI GẬY - STAFF TRONG MU ONLINE

Gậy - Staff


Gậy Xương
Skull Staff

Gậy Tiên
Angelic Staff

Gậy Rắn
Serpent Lance

Gậy Sét
Thunder Staff

Gậy Đầu Lâu
Gorgon Staff

Gậy Ma Thuật
Legendary Staff

Gậy Phục Sinh
Resurrection Staff

Gậy Lôi Phong
Chaos Lightning Staff

Gậy Hủy Diệt
Unicorn Staff

Gậy Triệu Hồn
Dragon Soul Staff

Gậy Hỏa Long
Divine Staff of Archangel

Gậy Kundun
Kundun Staff

Gậy Thần Ma
Grand Viper Staff

Gậy Thiên Sứ
Platina Wing Staff

Gậy Quỷ Vương
Imperial Staff

Gậy Giác Đấu
Deadly Staff

Gậy Bí Ẩn
Mistery Staff

Gậy Gió
Violent Wind Staff

Gậy Ánh Bạc
Ancient Staff

Gậy Bùng Nổ
Dark Moon Staff

Khuyên Xích Quỹ
Black Rose Staff

Gậy Huyết Vũ
Red Wing Staff

Gậy Đoạt Mệnh
Lilium Staff

Gậy Chiêm Tinh
Demonic Staff

 Các bản tin mới cập nhật khác khác:
Thú - Pet và các vật phẩm khác trong Mu Online [đọc: 2940] 30-12-2019
Các loại Ngọc - Jewel trong Mu Online [đọc: 2346] 30-12-2019
Các loại Cánh - Wing trong Mu Online [đọc: 2762] 30-12-2019
Tổng hợp Đồ Thần Thánh - Ancient Item có trong Mu Online [đọc: 2412] 30-12-2019
Tổng hợp Giáp Trụ - Set Item có trong Mu Online [đọc: 2960] 30-12-2019
Các loại Khiên - Shield trong Mu Online [đọc: 2388] 30-12-2019
Các loại Chùy - Mace trong Mu Online [đọc: 2375] 30-12-2019
Các loại Thương - Spear trong Mu Online [đọc: 2367] 30-12-2019
Các loại Quyền Trượng - Scepter trong Mu Online [đọc: 2289] 30-12-2019
Các loại Rìu - Axe trong Mu Online [đọc: 2573] 30-12-2019
Các loại Nỏ - Crossbow trong Mu Online [đọc: 2271] 30-12-2019
Các loại Cung - Bow trong Mu Online [đọc: 2422] 30-12-2019
Các loại Kiếm - Sword trong Mu Online [đọc: 2578] 30-12-2019
Hệ thống Danh Hiệu - Cấp Bậc trong Game [đọc: 13833] 30-12-2019
Giới thiệu chức năng Ủy Thác Reset [đọc: 2323] 30-12-2019
Ủy Thác Online - Phương thức reset miễn phí [đọc: 2796] 30-12-2019
Các loại tiền tệ được sử dụng trong Game [đọc: 5663] 30-12-2019
PCShops NPC - Tiền tệ PCPoints [đọc: 7987] 30-12-2019
Hệ thống cưới hỏi trong game Mu Online [đọc: 8591] 30-12-2019
Hệ thống Auto trong game Mu Online [đọc: 6406] 30-12-2019
Giới thiệu sói tinh [đọc: 5675] 30-12-2019
Truyền thuyết lục địa mu [đọc: 5542] 30-12-2019
Câu chuyện về lục địa huyền bí [đọc: 5566] 30-12-2019
NPC trong game Mu Online [đọc: 5524] 30-12-2019
Bản đồ trong game Mu Online - Map [đọc: 5721] 30-12-2019
Thiết Binh - Rage Fighter [đọc: 5103] 30-12-2019
Thuật Sĩ - Summoner [đọc: 5069] 30-12-2019
Chúa Tể - Dark Lord [đọc: 5330] 30-12-2019
Đấu Sĩ - Magic Gladiator [đọc: 5258] 30-12-2019
Tiên Nữ - Fairy Elf [đọc: 4897] 30-12-2019
  Xem tất cả các bản tin